Вакуумни колектори отворена система с водосъдържател-термосифонни