Ютия FV1710EO

Ютия FV1710EO
Гладеща повърхност: Керамично покритие • Самопочистваща функция • Функция “Спрей и Пара” • Функция за вертикално пароподаване & парен удар • Антикапкова система • Регулируем термостат • Температурен контрол • 1800W Гаранция: 24 месеца